Zobacz nasze aukcje
Slup

Książki i infomatory o TTC

Książki i informatory o TTC
,,Zmierzch Kąta Trzech Cesarzy"
Muzeum Miasta Mysłowice dzięki wsparciu Urzędu Miasta Mysłowice wydało książkę zatytułowaną "Zmierzch Kąta Trzech Cesarzy". Bogato ilustrowana publikacja jest pokłosiem przygotowanej przez pracowników muzeum wystawy z okazji 100. rocznicy w...ybuchu I wojny światowej. Książka zawiera syntetyczny opis i kalendarium wydarzeń. Autorzy uwzględnili specyficzną sytuację Śląska, dzieje Kąta Trzech Cesarzy i odrodzenie państwa polskiego. Pozycja adresowana jest przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Egzemplarze publikacji trafią do szkolnych bibliotek w Mysłowicach.
Książka dostępna w sprzedaży w cenie 17,00 zł w Muzeum Miasta Mysłowice.
Artykuły i książki Pana Sulika.
 Dwutygodnik "Życie Mysłowic" z 1995 roku - cykl artykułów, np. Kąt Trzech Cesarstw -wizytówką historyczna Mysłowic, Kłopoty z trzema cesarzami, Kąt Trzech Cesarstw - geneza i historyczne znaczenie, Emigracja do USA, Handel żywym towarem, Handel i przemyt, Trójkąt Trzech Cesarstw - Atrakcją turystyczną i siłą napędową gospodarki, Epizody z życia pogranicza; Szmugiel w paśmie pogranicznym Trójkąta Trzech Cesarstw.
Książki . Historia Mysłowic do 1922 roku i Historia Mysłowic 1922-1945
Katalog pocztówek z Trójkąta Trzech Cesazry.
Pnad 500 pocztówek poukładanych rocznikami .

Aktualności

11-05-2019
Katalog zawiera ponad 500 pocztówek z lat 1891-1921 poukładanych rocznikami. czytaj wiecej

Kontakt

Masz wiedzę lub materiały dotyczące
tego miejsca?
Chciałbyś się nimi podzielić,
lub poprostu porozmawiać na ten temat?


Skontaktuj się z nami!
ttc@op.pl
Created by undicom.pl